helpdesk
Bespaar geldBespaar tijdBespaar energieWerk efficiënterCreëer meer overzicht

Project bedrijven

Dossierbeheer

Creëer een duidelijk zicht op een project door documenten te bundelen in virtuele mappen waar ook taken en statusbeheer deel van uitmaken:

  • prijsvragen bij leveranciers
  • planning van installatie
  • vooruitgangsoverzicht van een project
  • wat zit nog niet in productie of bestelling bij leverancier?
  • overschrijding van budget

Betalingsopvolging

Stel vooraf de facturatieschijven in. Wat moet gefactureerd worden voor aanvang werken? Werk met percentages of vaste bedragen en wat is de verwachtte facturatiedatum. Dankzij de geïntegreerde boekhouding kan een projectleider zelfstandig raadplegen of een factuur reeds werd betaald.
Bij het registeren van een verkooporder kunt u eenvoudig bijhouden of dit verkooporder “meerwerk” is tegenover de basis-verkoop. Zodoende wordt dit zeker en vast aangerekend.

Opportuniteitenbeheer

Als projectbeheer moet u steeds op zoek naar nieuwe projecten. Het opvolgen van een verkoopkans tot projectondertekening is cruciaal voor een goed draaiend bedrijf. Dit kan via de geïntegreerde CRM-module.
In ProfitPlus Business Software kunnen vertegenwoordigers eenvoudig prospecten en opportuniteiten aanmaken. In veel bedrijven wordt de opportuniteitenlijst gebruikt als leidraad in de periodieke sales meeting. Op opportuniteit houdt u een aantal gegevens bij (status, verwachtte omzet, streefdatum, vertegenwoordiger, afdeling,...) en kunt u ook taken en verslagen van klantenbezoeken bijhouden

Deze referenties wierpen wij al een reddingsboei toe

Vraag een demo