Privacy Policy

CAT Solutions BVBA hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy. Deze privacy verklaring is van toepassing op de website www.catsolutions.be, onder beheer van CAT Solutions BVBA. U aanvaardt deze privacy verklaring als u gebruikt maakt van onze diensten en website. 
Welke gegevens verzamelen we en waarom?
We verzamelen persoonsgegevens van prospecten, klanten en bezoekers van onze website of als je bij ons langs komt. Let wel, dit zijn enkel gegevens die je zelf kenbaar maakt aan ons (bvb via het contactformulier op onze website). Deze gegevens kunnen de volgende zijn:

- Bedrijfsnaam 
- Voor- en achternaam
- Functie of rol in de organisatie
- Telefoonnummer
- Mailadres

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.catsolutions.be worden permanent bewaard in Google Analytics, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
CAT Solutions BVBA zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen en gearchiveerde gegevens in onze Gmail-account.
We bewaren gegevens niet langer dan nodig. Je kan steeds je gegevens eenvoudig opvragen door middel van een mailtje naar administratie@catsolutions.be .

Wij gebruiken deze informatie voor verschillende doeleinden:

- Facturatie
- Om te kunnen communiceren
- Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (uiteraard enkel indien u hier toestemming voor geeft)
- Voor het uitvoeren van een geldende overeenkomst met CAT Solutions BVBA
- Voor statistische doeleinden
- Om een domeinnaam te registeren in opdracht van u
- Om een samenwerking met een derde partij mogelijk te maken 
- Om de werking van ons bedrijf en diensten te evalueren

Verstrekking aan derden
De gegevens die wij verzameld hebben zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel: de gegevens die wij in ons bezit hebben kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van een overeenkomst zoals het registreren van een domeinnaam of samenwerking met een derde partij.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken of in het kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten zijn wij verplicht deze gegevens te verstrekken.
In alle overige gevallen zal CAT Solutions BVBA uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen.
Bewaartermijn
We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden (zoals beschreven in de Privacy verklaring onder ‘Gebruik persoonsgegevens’ of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘Verstrekking aan derden’).

Beveiliging van uw gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens beschermen tegen onrechtmatige verwerking, en dit aan de hand van volgende maatregelen:

- Alle personen die namens CAT Solutions BVBA toegang tot uw gegevens hebben, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een passwordpolicy op al onze systemen
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe nodig lijkt
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Uw rechten
Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met ons via administratie@catsolutions.be. U kan te alle tijde uw rechten uitoefenen, mits voorlegging van de nodige identificatie. Wij verbinden ons ertoe tijdig te beantwoorden aan uw verzoeken of klachten.

- U heeft recht op inzage en correctie, alsook recht op het schrappen van uw persoonsgegevens. Naar aanleiding van dit verzoek tot het aanpassen of schrappen van uw persoonsgegevens, zal er verder geen gebruik maken van uw gegevens en worden enkel die gegevens bewaard voor zover en in de mate dit noodzakelijk is om aan de wettelijke verplichting te voldoen of aan de werking van het bedrijf.
- Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
- Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.
- Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking - geheel of gedeeltelijk - van uw persoonsgegevens. Let wel, dit kan tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen.

Klachten
Mocht u vragen hebben over deze privacy policy kan u steeds terecht bij ons: administratie@catsolutions.be, of via de gegevens vermeld op onze website.
U kan tevens steeds terecht bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. (zie: https://privacycommission.be) of via commission@privacycommission.be
Disclaimer
CAT Solutions BVBA is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
Cookie Policy CAT Solutions

Cookies zijn kleine tekstbestanden die je computer en mobiele apparaten opslaan wanneer je een website of een webshop gebruikt. Dat kunnen essentiële cookies zijn die nodig zijn om je website te laten functioneren, maar daarnaast zijn er ook cookies die niet strikt noodzakelijk zijn. Die laatste cookies brengen bijvoorbeeld de persoonlijke voorkeuren van bezoekers in kaart en op deze manier de site beter af te kunne stemmen op de behoeftes van de bezoeker. 
Elke internetbrowser laat toe om het gebruik van cookies te verhinderen of anders in te stellen (met waarschuwing, beperkt, enz.). Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Van welke cookies maken wij gebruik?

PHP Cookie
Naast de hieronder vermelde verschillende types cookies wordt ook steeds een strikt noodzakelijke (verder ongebruikte) PHP cookie geplaatst: PHPSESSID. Zonder deze cookie kan de website niet normaal functioneren.

Functionele cookies
Wij maken gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Hierdoor moeten sommige keuzes niet telkens worden gemaakt of gegevens niet steeds opnieuw worden ingevuld. De twee meest gebruikte functionele cookies bewaren respectievelijk de taal van de bezoeker en of cookies al dan niet werden aanvaard: COOKIE_LAN; ACCEPT_COOKIES

Tracking cookies
Wij maken gebruik van tracking cookies om de prestaties van onze website te meten en nadien te kunnen verbeteren. Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics, een populaire webanalyse-service aangeboden door Google. Het registreert het aantal bezoekers en vertelt ons meer over het algemene surfgedrag, zoals de duur van een bezoek aan de website of het aantal pagina’s een gebruiker gemiddeld bekijkt: _GA; _GID; _UTMA; _UTMZ Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer de cookie -en privacyverklaring van Google.

Hotjar cookies
Wij gebruiken daarnaast ook mogelijks Hotjar cookies om informatie over uw surfgedrag en muisbewegingen te analyseren. Gelieve de Hotjar cookie policy te consulteren voor meer informatie over deze cookies. _HJINCLUDEDINSAMPLE

Third Party cookies
Wij kunnen tenslotte ook gebruik maken van andere third party cookies van platformen zoals Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, Twitter, LinkedIn. U dient de relevante websites van deze derden te raadplegen voor meer informatie over hun cookies.

Google Analytics
Het registreert het aantal bezoekers en vertelt ons meer over het algemene surfgedrag, zoals de duur van een bezoek aan de website of het aantal pagina’s een gebruiker gemiddeld bekijkt

Google Tag Manager
Hiermee kunnen we alle tools die hierboven staan beschreven beheren en aanpassen.

Al deze cookies worden uitsluitend gebruikt om de site beter af te stemmen op de behoeften van de bezoeker. Nogmaals cookies worden nooit gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. U kan de cookies steeds verhinderen of instellen volgens eigen wens via de instellingen van uw browser.